VARFÖR SKOGSKOLLO?

FÖR ATT PRÖVA NYA SAKER

FÖR ATT TRÄFFA NYA KOMPISAR

FÖR ATT SE ATT SKOGEN ÄR SÅ MYCKET MER

FÖR ATT UPPLEVA OCH LÄRA SIG MER OM SKOGEN

FÖR ATT MÖTA VUXNA FÖREBILDER INOM SKOGSINDUSTRIN

STRÄVAN EFTER EN MER INKLUDERANDE SKOGSSEKTOR

Fler behövs inom skogsindustrin och vi tror på vikten av att introdocera unga till skogen tidigt. Vi vill förändra bilden av skogsbranchen. Att män och kvinnor ska ha samma möjligheter inom skogssektorn såväl när det gäller utbildning som i arbetslivet. Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att ungdomarna som deltar i Skogskollo ska få en mer nyanserad bild av skogen och se möjligheter med utbildning och jobb inom skogssektorn. 

ÅREN MED SKOGSKOLLO

  • 2013: Skogstekniska klustret tar över projektägaransvaret från Länsstyrelsen i Västerbotten. Årets kollo arrangeras i samverkan med Mera Skog i Västerbotten/Skogen i Skolan i Västerbotten och naturbruksgymnasiet i Burträsk
  • 2014: Skogskollo för tjejer anordnas för första gången i Västernorrland i samarbete med Skogen i Skolan Västernorrland och naturbruksgymnasiet i Skedom
  • 2016: Skogskollo för tjejer anordnas för första gången i Småland i samarbete med Skogen i Skolan Västra Götaland och Ryssby naturbruksgymnasium och i Jämtland i samarbete med Skogen i Skolan Jämtland och Torsta.
  • 2017: Skogskollo för tjejer anordnas för första gången i Stockholm i samarbete med Skansen och Nationella kansliet för Skogen i Skolan. I övrigt ordnas kollon i Västra Götaland och Ryssby naturbruksgymnasium och i Jämtland i samarbete med Skogen i Skolan Jämtland och Torsta.
  • 2018: Under 2018 anordnades det fem Skogskollon och totalt deltog drygt 80 tjejer i de olika kollona. Kollona anordnades i trakterna av Sundsvall, Ås, Örnsköldsvik, Umeå och Burträsk. 
  • 2020: Mycket har hänt med jämstalldhetsarbetet i skogen och vi på Skogskollo testar nytt och anordnar Skogskollo för alla barn i Umeå, Västerbotten.
  • 2022-23: Två dagars läger anordnades. Första dagen på Liljaskolans övningsområde i Vännäs, andra dagen i Bäcksjöns friluftsområde.