FRÅGOR OCH SVAR
VEM KAN ÅKA?
Kollot vänder sig till dig som börjar årskurs 5-6 till hösten. Deltagarantalet är begränsat och de som inte tidigare deltagit i kollot har förtur.

VAR BOR MAN?
Info om boende för de olika lägren hittar du på informationssidan för respektive kollo. Vissa kollon är dagkollon och då bor du hemma.
 
VILKA ÄR KOLLOLEDARNA? 
Kolloledarna är vuxna personer som jobbar på kollot på sommaren och som gör andra saker under övriga delen av året. Bemanningen är minst 2 ledare per kollo. Kolloledarna kommer att presenteras i informationsbreven som skickas ut till deltagarna.

FÖRSÄKRINGAR?
Lägerdeltagarna är försäkrade genom en gruppolycksfallsförsäkring tecknad av Skogstekniska klustret motsvarande ett invaliditetsbelopp på 10 bb (dvs 445.000 kr) och dödsfallsbelopp på 1 bb.

KOSTNAD?
Årets läger är kostnadsfritt för att alla ska ha lika stor möjlighet att delta. Vi står för aktiviteter, logi, transporter och mat under hela kollot. Anmälan är bindande. Uteblivet deltagande, utan anmälan om detta, debiteras med 500 kronor.
 
INFORMATIONSBREV
En bekräftelse skickas ut till deltagaren när man fått en plats. Ett informationsbrev om kollot skickas innan kollot.
 
VAD SKA JAG TA MED TILL KOLLOT?
Ta med praktiska kläder, sådant som du inte är så rädd om, och en ryggsäck. Förslag på utrustningslista kommer att skickas hem till dig i det informationsbrev som skickas ut.
 
FÅR MAN TA MED DYRBARA FÖREMÅL?
Ja, men tänk på att vi INTE ersätter för stöld eller skadegörelse. Det är viktigt att tänka på när det gäller saker av större värde som t.ex. kamera, mobiltelefon/smartphone, läsplatta med mera. Tänk på att märka saker med ditt namn och adress.
FÅR DU FÖRHINDER?
Får du förhinder och inte kan medverka på årets kollo meddela snarast Selma Holmlund, kontaktuppgifter hittar du under kontakt. Det ger oss chansen att erbjuda din plats till någon på väntelistan.
VEM ÄR ARRANGÖR? 
Skogstekniska klustret  är projektägare för kollot och genomförandet sker i samarbete med Skogen i Skolan i Västerbotten. Vi har också fint stöd av fler Skogskollokompisar! Läs mer om dem här. Gemensamt för oss alla är att vi vill att både unga tjejer och killar ska se en framtid inom skogen.