EN SKOG FÖR ALLA- DAGKOLLO FÖR NYANLÄNDA TJEJER

Skogen är en stor del av den Svenska kulturen och är till för alla. Vi tycker att det är viktigt att alla trivs och känner sig trygga i skogen. 2017 ordnade vi ett Dagkollo för nyanlända flickor i 10-13 års åldern i Tomteboskogen i Umeå. Vi planerar 2018 att genomföra ett liknande kollo i juni, strax efter att skolorna har slutat. Mer information om kollot och hur man anmäler sig kommer under mars månad. Har du frågor är du välkommen att kontakta Matilda Lingegård.

Så här såg schemat ut 2017:

Dag 1:

08:30          Upphämtning med minibuss
                  Samling i Tomteboskogen
                  Lära-känna-lekar
                  Allemansrätt, hitta vilse
                  Vi lagar lunch tillsammans i skogen
                  Besök av Elin från Norra skogsägarna som berättar om skogsbruk
                  Pratar om vad som går att äta skogen och fixa fika.
                  Vi pysslar med saker från skogen.
16:00          Slut för idag, avlämning med minibuss
 
Dag 2:
 
08:30          Upphämtning med minibuss
                  Studiebesök på Komatsu
                  Äter lunch i Tomteboskogen
                  Vi pratar och leker om djuren i skogen
                  Pratar om skogens produkter och pysslar
                  Vi grillar fika
                  Lekar, utvärdering
16:00          Avslutning